Lên đầu trang
Xuống cuối trang


Code tạo Bài viết liên quan cho Blogspot gọn nhẹ là một việc khá quan trọng để tối ưu SEO cho Blogspot. Tất cả các bạn làm SEO đều hiểu rõ vì sao cần phải thêm bài viết liên quan cho website blog rồi đúng không nào.

Dưới đây mình sẽ tổng hợp các cách tạo bài viết liên quan cho Blog (Related posts blogger) để các bạn lựa chọn cho phù hợp với Blog của các bạn.

Cách làm thì có rất nhiều cách nhưng mình khuyên các bạn chỉ nên lựa chọn cách nào đơn giản gọn nhẹ thôi, màu mè quá sẽ làm blog của các bạn load chậm, thậm chí còn bị xung đột với các dòng code khác dẫn đến blog của bạn không chạy. Giống như blogspot của mình, mình đã chọn cách 1 đơn giản, gọn nhẹ mà nhìn vẫn rất chuyên nghiệp.

Các bạn lưu ý: Dù cách hướng dẫn thêm bài viết liên quan nào đi nữa thì code đều có 3 đoạn
- Đoạn 1: Code Javascript
- Đoạn 2: Code CSS
- Đoạn 3: Code HTML

Các bạn cùng lướt qua các cách dưới đây và chọn đoạn code thêm bài liên quan cho Blogspot của các bạn nhé.

Bước 1: Các bạn thêm đoạn code Javascript dưới đây vào Blog

<b:if cond="data:blog.pageType == &quot;item&quot;">
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write("<ul>");if(titles.length==0){document.write("
<li>Không có bài viết liên quan</li>
")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}document.write('
<li><a href="'+urls[c]+'" title="'+titles[c]+'">'+titles[c]+"</a></li>
");if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write("</ul>
");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
//]]>
</script>
</b:if>

Các bạn hãy vào phần chỉnh sửa HTMLcopy đoạn code ở trên dán vào trước thẻ </head>

Bước 2: Copy đoạn code CSS bên dưới dán vào phía trên dòng code </style>

#related-posts h4 {border-bottom:2px solid #83C75D; font-size:18px;}
#related-posts ul {border: medium none;padding: 0;font-size: 16px;}
#related-posts ul li {border-bottom:1px dotted #cccccc;margin-bottom:5px;background:url(https://lh3.googleusercontent.com/-Q81TEs60CRU/WU3jT2WMPyI/AAAAAAAAAtI/SvzrLUozqoo9OD4nAIlUb-zarQGQvhHGQCLcBGAs/h120/gicovietnam-blogspot-com.png) 0 5px no-repeat;padding-left:15px}

Bước 3: Copy đoạn code HTML bên dưới dán vào phía sau dòng code <data:post.body/>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div id='related-posts'>
 <h4>Bài viết liên quan</h4>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
 <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>var maxresults=10;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(&#39;<data:post.url/>&#39;);</script>
</div>
</b:if>

Các bạn thay đổi giá trị maxresults=10 cho phù hợp với blog. maxresults=10 là số lượng bài viết liên quan được hiển thị.

Có thể trong Template của bạn sẽ có nhiều thẻ <data:post .body=""> nên bạn hãy thử từng cái một nhé, thử đến khi nào hiển thị đúng vị trí thì thôi.

DOWNLOAD:
https://lh3.googleusercontent.com/-Q81TEs60CRU/WU3jT2WMPyI/AAAAAAAAAtI/SvzrLUozqoo9OD4nAIlUb-zarQGQvhHGQCLcBGAs/h120/gicovietnam-blogspot-com.png
OR
https://4.bp.blogspot.com/-bi-VBV2y7_c/W2O7h01JZXI/AAAAAAAAhL0/lcMGsCj6K-QV-oDY6y7xNgOJcsdZPmrwACLcBGAs/s1600/li-li.png
or
https://4.bp.blogspot.com/-bi-VBV2y7_c/W2O7h01JZXI/AAAAAAAAhL0/lcMGsCj6K-QV-oDY6y7xNgOJcsdZPmrwACLcBGAs/s1600/li-li.png

NGUỒN:
https://gicovietnam.blogspot.com/2017/06/code-tao-bai-viet-lien-quan-cho-blogsot.html


Posted by ChoiBlogs.blogspot.com Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018 0 comments

Hướng dẫn tạo bài viết liên quan (related post) 3 cột có ảnh Thumbnail cho blogspot đẹp ấn tượng, bạn có thể tùy chỉnh số lượng cột. Giúp tăng lượt tương tác với bài viết hơn và giữ chân người đọc nhiều hơn.

Bước 1: Bạn dán đoạn CSS sau vào mẫu blog.
.related-post-thumbnail{padding:20px 0 0;float:left;width:100%}
.related-post-thumbnail li{width:32.3333333%;float:left;margin-right:1.5%;position:relative}
.related-post-thumbnail li:nth-child(3n){margin-right:0}
.related-post-thumbnail img{width:100%;height:auto}
.related-post-thumbnail h3{border-left:0;padding-left:0;color:#CB2027;margin:0}
.related-post-thumbnail img{-webkit-filter:brightness(85%);-webkit-transition:all .3s ease;-moz-transition:all .3s ease;-o-transition:all .3s ease;-ms-transition:all .3s ease;transition:all .3s ease}
.related-post-thumbnail img:hover{-webkit-filter:brightness(100%)}
@media (max-width:500px) {
.related-post-thumbnail li{width:49.5%;margin-right:.5%;min-height:170px}
.related-post-thumbnail li:nth-child(2n){margin-right:0;float:right}
.related-post-thumbnail li:nth-child(3n){margin-right:.5%}
}
@media (min-width:501px) and (max-width:768px) {
.related-post-thumbnail li{width:49.5%;margin-right:.5%;min-height:163px}
.related-post-thumbnail li:nth-child(2n){margin-right:0;float:right}
.related-post-thumbnail li:nth-child(3n){margin-right:.5%}
}
#related-title{margin-bottom:20px}

Bước 2: Để lấy ảnh Thumbnail và tiêu đề bạn tìm đến thẻ /head và dán đoạn JS sau lên phía trên

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
      $(document).ready(function() {
        var w = 340;
        var h = 180;
        $('.related-post-thumbnail').find('img').each(function(n, image){
          var image = $(image);
          image.attr({src : image.attr('src').replace(/s\B\d{2,4}/,'w' + w + '-h' + h +'-c')});
          image.attr('width',w);
          image.attr('height',h);
        });
      });
      var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write("<ul>");if(titles.length==0){document.write("<li>No Related Posts</li>")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}document.write('<li><i class="fa fa-check-square-o"></i><a href="'+urls[c]+'" title="'+time[c].substring(8,10)+"/"+time[c].substring(5,7)+"/"+time[c].substring(0,4)+'">'+titles[c]+"</a></li>");if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write("</ul>");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
      var relatedTitles = new Array();
      var relatedTitlesNum = 0;
      var relatedUrls = new Array();
      var thumburl = new Array();
      function related_results_labels_thumbs(json) {
        for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) {
          var entry = json.feed.entry[i];
          relatedTitles[relatedTitlesNum] = entry.title.$t;
          try {
            thumburl[relatedTitlesNum] = entry.gform_foot.url
          } catch (error) {
            s = entry.content.$t;
            a = s.indexOf("<img");
            b = s.indexOf("src=\"", a);
            c = s.indexOf("\"", b + 5);
            d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
            if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) {
              thumburl[relatedTitlesNum] = d
            } else thumburl[relatedTitlesNum] = 'https://1.bp.blogspot.com/-xQTrkFUGLW4/W2OzbC4r3rI/AAAAAAAAhLI/OQn795Vuch4xYBrCYriPP_3fKIBBgKNKACLcBGAs/s1600/thu%2Bthuat-no-thumbnail_13k.png'
              }
          if (relatedTitles[relatedTitlesNum].length > 35) relatedTitles[relatedTitlesNum] = relatedTitles[relatedTitlesNum].substring(0, 60);
          for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
            if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
              relatedUrls[relatedTitlesNum] = entry.link[k].href;
              relatedTitlesNum++
            }
          }
        }
      }function removeRelatedDuplicates_thumbs() {
        var tmp = new Array(0);
        var tmp2 = new Array(0);
        var tmp3 = new Array(0);
        for (var i = 0; i < relatedUrls.length; i++) {
          if (!contains_thumbs(tmp, relatedUrls[i])) {
            tmp.length += 1;
            tmp[tmp.length - 1] = relatedUrls[i];
            tmp2.length += 1;
            tmp3.length += 1;
            tmp2[tmp2.length - 1] = relatedTitles[i];
            tmp3[tmp3.length - 1] = thumburl[i]
          }
        }
        relatedTitles = tmp2;
        relatedUrls = tmp;
        thumburl = tmp3
      }function contains_thumbs(a, e) {
        for (var j = 0; j < a.length; j++) if (a[j] == e) return true;
        return false
      }function printRelatedLabels_thumbs() {
        for (var i = 0; i < relatedUrls.length; i++) {
          if ((relatedUrls[i] == currentposturl) || (!(relatedTitles[i]))) {
            relatedUrls.splice(i, 1);
            relatedTitles.splice(i, 1);
            thumburl.splice(i, 1);
            i--
          }
        }
        var r = Math.floor((relatedTitles.length - 1) * Math.random());
        var i = 0;
        if (relatedTitles.length > 0) document.write('<h2>' + relatedpoststitle + '</h2>');
        document.write('<div style="clear: both;"/>');
        while (i < relatedTitles.length && i < 20 && i < maxresults) {
          document.write('<li><a style="float:left;');
          if (i != 0) document.write('"');
          else document.write('"');
          document.write(' href="' + relatedUrls[r] + '"><img class="related_img" src="' + thumburl[r] + '"/><br/><div id="related-title">' + relatedTitles[r] + '</div></a></li>');
          if (r < relatedTitles.length - 1) {
            r++
          } else {
            r = 0
          }
          i++
        }
        document.write('</div>');
        relatedUrls.splice(0, relatedUrls.length);
        thumburl.splice(0, thumburl.length);
        relatedTitles.splice(0, relatedTitles.length)
}
//]]>
</script>

Bước 3: Trong bước này bạn cần chú ý hơn, bạn tìm đến thẻ <data:post .body=""> và dán đoạn code sau xuống phía dưới (lưu ý nếu không hiển thị bạn tìm và kiểm tra từng thẻ, trong mẫu thường có ít nhất 3 thẻ này nhé)

<div class='scroll-box related-post-thumbnail'>
<h3><span>RELATED POST:</span></h3>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=5&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>
 var currentposturl=&quot;<data:post.url/>&quot;;
 var maxresults=6;
 var relatedpoststitle=&quot;&quot;;
 removeRelatedDuplicates_thumbs();
 printRelatedLabels_thumbs();
</script>
</div>

Chỉnh sửa: maxresults=6 Mặc định là 6 bài bạn có thể tăng giảm theo nhu cầu sử dụng.
Chúc bạn thành công!

DOWNLOAD:

http://2.bp.blogspot.com/-ex3V86fj4dQ/UrCQQa4cLsI/AAAAAAAAFdA/j2FCTmGOrog/s1600/no-thumbnail.png
or
2 dang cap nhat
https://1.bp.blogspot.com/-xQTrkFUGLW4/W2OzbC4r3rI/AAAAAAAAhLI/OQn795Vuch4xYBrCYriPP_3fKIBBgKNKACLcBGAs/s1600/thu%2Bthuat-no-thumbnail_13k.png
or
https://1.bp.blogspot.com/-xQTrkFUGLW4/W2OzbC4r3rI/AAAAAAAAhLI/OQn795Vuch4xYBrCYriPP_3fKIBBgKNKACLcBGAs/s1600/thu%2Bthuat-no-thumbnail_13k.png
NGUỒN:
https://gicovietnam.blogspot.com/2017/11/tao-bai-viet-lien-quan-co-thumbnail-cho-blogspot.html

Posted by ChoiBlogs.blogspot.com 0 comments
Posted by ChoiBlogs.blogspot.com Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018 0 commentsPosted by ChoiBlogs.blogspot.com Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018 0 commentsPosted by ChoiBlogs.blogspot.com 0 comments

(VTC14) - NGHIÊN CỨU MỚI: NHUỘM TÓC LÀM TĂNG NGUY CƠ MẮC UNG THƯ VÚ
Theo nghiên cứu mới đây của Giáo sư Kefah Mokbel, bác sĩ phẫu thuật ung thư vú tại Bệnh viện Princess Grace ở London, Anh, phụ nữ thường xuyên nhuộm tóc có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn bình thường 14%.
Tuy nhiên, Giáo sư Mokbel cũng cho biết ông sẽ cần tiến hành thêm một số nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận cuối cùng chính xác nhất.

Posted by ChoiBlogs.blogspot.com Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018 0 comments


- Trước có đi làm công trình ở q.1, làm với mấy anh Tây Ban Nha, mấy anh làm xong cho mình rất nhiều tắt kê này. Để ở nhà cũng không làm gì, cũng định tìm ai đó thanh lý, bạn nào quan tâm thì alo cho mình nhé.
- Mình ở TPHCM. Quận Bình Tân.

Posted by ChoiBlogs.blogspot.com Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017 0 comments


Người dân Đà Nẵng giờ đây có thể theo dõi tình hình giao thông tại một số nút giao thông quan trọng, thông qua hệ thống camera trực tuyến một cách dễ dàng. Giúp người tham gia giao thông có thể tránh được những điểm đang ùn tắc, tai nạn hoặc có công trình đang thi công.

Một số nút giao thông sau được lắp camera hành trình: Cầu vượt ngã ba Huế, cầu vượt sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, bãi biển Phạm Văn Đồng, đường Quang Trung, đường Trần Phú...

Posted by ChoiBlogs.blogspot.com Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017 3 comments


Posted by ChoiBlogs.blogspot.com Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017 2 comments


Posted by ChoiBlogs.blogspot.com Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017 2 comments

CPU-Z là phần mềm miễn phí giúp bạn xem thông tin cơ bản trên hệ thống máy tính như tên bộ vi xử lý và số hiệu, mã, quy trình, loại mainboadrd và chipset, loại bộ nhớ, kích cỡ cùng nhiều thông số SPD khác. Không chỉ cung cấp thông tin về phần cứng máy tính, CPU-Z còn đưa ra số liệu đo lường trong thời gian thực về tần số hoạt động và tần số bộ nhớ của từng nhân.

Posted by ChoiBlogs.blogspot.com Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016 0 comments

Posted by ChoiBlogs.blogspot.com 3 comments

Process Explorer là tiện ích theo dõi và kiểm tra hệ thống, có thể sử dụng như một công cụ gỡ rối cho các phần mềm cũng như các vấn đề phát sinh của hệ thống. Do đó, hãy download Process Explorer để giúp bạn không chỉ quản lý ứng dụng trong hệ thống mà còn quản lý chương trình đang chạy một cách hiệu quả nhất!

Posted by ChoiBlogs.blogspot.com 1 comments

Posted by ChoiBlogs.blogspot.com Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016 0 comments


- Mình ở Sài Gòn, bạn nào có nhu cầuthì liên hệ mình, giá cả thương lượng.

Posted by ChoiBlogs.blogspot.com Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016 3 comments
previous

Nhãn Đám Mây

Software (753) Video (582) Video-Fun (227) Thủ Thuật Blog (192) System tools (184) Hài Kịch (182) Video-Pro (179) Pictures-Fun (161) Tin gì (156) Tin gì ? (154) THỦ THUẬT INTETNET (136) Wallpaper (122) Pictures-Girl Xinh (117) Gift of life (110) Internet Tools (105) Games (75) Template PTS (67) Skin-Gaw2 (66) Giải Trí (65) Others (60) Video-Shock (58) Thủ Thuật Máy Tính (48) Design Tools (45) Download Tools (43) Music (43) Anti-Virus (39) CSS ChoiBlogs (37) Sức Khoẻ (32) Kỹ Năng Sống (30) MultiMedia (28) Video-Tools (28) Cosplay (25) USB Tools (24) Browsers (22) Desktop (22) PDF Tools (22) Phim (22) Rar-Zip-Tool (22) Video-Animals (20) Burning- Convert (19) Thơ và Nhạc (19) Drivers (18) Hoài Linh (18) Media Player (18) Pictures-Pro (18) Rao Bán (18) Registry Tool (18) Thủ Thuật Yahoo (18) Khóa Thư Mục-WebĐen-EXE (15) Virus (15) Add or Remove Programs (14) Thơ (14) Video-SHOW (14) Phong Lee (13) Game-Web (12) Video-Tài Liệu (12) Hide-IP Tools (11) List Xem Nhanh ChoiBlogs (11) Photos -pictures tools (11) Video-Thể Thao (11) Free Licence (10) Office Tools (10) Task Manager Tool (10) Thủ Thuật Photoshop (10) Vietnam's Got Talent (10) WiFi Tools (10) -Cổ tích Việt Nam- (9) DVD-Tools (9) HDD Tool (9) Thủ Thuật Android (Thiết Bị Di Động) (9) Video- Sao Nối Ngôi (9) Video-Bình Tinh (9) Video-Music (9) Video-VÕ HẠ TRÂM (9) Thủ Thuật Facebook (8) Thủ Thuật Youtube (8) Video-Thời Sự (8) Video-Thủ Thuật Đời Sống (8) Defrag tools (7) Flash Tools (7) Hacker Tool (7) MP3 Tools (7) Thuý Nga (7) Từ Khóa Google (7) HTML Tool (6) Icon Tools (6) Kiếm Tiền Online (6) Music-Girl Xinh (6) Tình Yêu (6) Video-Gương Mặt Thân Quen 2016 (6) Chí Tài (5) Game Flash (5) Game Tools (5) Góc nhìn (5) Nguyen Thi Anh Vien (5) Translate Tools (5) Webcam Tool (5) skin-blog (5) Firewalls (4) Game-mini (4) Mobile Tools (4) Screensaver Tools (4) Video-Kim Tử Long (4) Video-Thể Hình (4) Font View (3) Templates (3) Windows 7 (3) Windows Tools (3) Actions PTS (2) Audio tools (2) Editing tools (2) Event-Online (2) Game-DOWNLOAD (2) Game-MU Đại Thiên Sứ (2) Ghost WINDOWN (2) Host Free (2) Infographic (2) Keylogger Tools (2) Nghệ Sĩ Minh Béo (2) Nhật Cường (2) PTS Brush (2) PTS Style (2) Sống Đẹp (2) Video-Game (2) Video-Quân Sự (2) Đạo Đời (2) CPU-Tools (1) Camera (1) Camera giao thông (1) Chính Sách Mới - Pháp Luật (1) Coppy Tools (1) Công Nghệ (1) Cảnh Giác (1) Dương Thúy Vi-Wuhsu (1) File Hệ Thống (1) Files Manager (1) Font (1) Game-Gaw2 (1) Ghost XP (1) Hệ Điều Hành (1) Icon Cảm Xúc (1) Iphone-Tools (1) Khám Phá (1) Music- Pic-Pro (1) PDS PhoToShop (1) Phần Cứng (1) Portable (1) Soft-Test (1) Soft-Việt Hóa (1) Sách Nói (1) TIVI Online (1) Thủ Thuật - Proshow Producer (1) Thủ Thuật-Cốc Cốc (1) Thủ Thuật Di Động (1) Thủ Thuật FireFox (1) Thủ Thuật Phần Cứng (1) Thủ Thuật office (1) Thủ Thuật Điện (1) Thủ Thuật Đời Sống (1) Tin-Bảo Mật (1) Tình Yêu và Cuộc Sống (1) Tiện Ích FireFox (1) Tiện Ích Mouse (1) Tuyển THành Viên (1) Tài Liệu - Biểu Mẫu (1) Tình Yêu Giới Tính (1) Tự Kỷ (1) Video Tools (1) Video-Công Nghệ (1) Video-Cảnh Giác (1) Video-Giao Thông (1) Video-Hướng Dẫn Làm (1) Video-Movie (1) Video-NSƯT Bạch Long (1) Video-Sáng Tạo (1) Video-Thủ Thuật - Proshow Producer (1) Video-Vietnam's Got Talent 2014 (1) Video-Đời Sống (1) Video-Ơn Trời Cậu Đây Rồi (1) Yahoo Chat (1) [Danh Sách] Karaoke MrChoiBlog (Karaoke-Beat-Chuẩn) (1)

[ChoiBlogs]

Đăng ký nhận bài viết mới

.

Bài đăng phổ biến

New Commets